František Lamač

CZ DE

Varianty hudebního vystoupení


1. HOUSLE A HARFAHousle a harfa

Na programu koncertu Františka Lamače a japonské harfenistky Kazumi Hashimoto jsou skladby A. Vivaldiho, G. Rossiniho, G. Donizettiho, C. Sain-Saënse, F. Schuberta atd.

 

 

 

 

 

2. KONCERT HOUSLE A KYTARA

V programu koncertu zazní, mimo českých autorů, hlavně hudba španělská, latinsko-americká a maďarská.

s kytarou

Ukázka hry - La lumia

Ukázka hry - Jalousie


3. ČESKÉ A SVĚTOVÉ EVERGREENY

Střídavě na housle a kytaru zazní evergreeny: z muzikálů (My fair lady, Hello Dolly, Cats), filmové a swingové D. Ellington, G. Miller, J. Ježek. Písně divadla Semafor, latinsko-americká hudba, čardáš a písně slavných zpěváků a skupin.

se zpevem

Ukázka hry - Královna noci

Ukázka hry - Memory

4. ZPÍVAJÍCÍ PILA

Pila

Ukázka hry - W.A.Mozart - Ukolébavka

Ukázka hry - Santa Lucia

5. VÝCHOVNÉ POŘADY PRO ŠKOLY

  • O klasické hudbě: mluveným slovem a živou hudbou jsou popisovány významná stylová období (baroko,
    klasicismus a romanismus).
  • Vznik a vývoj populární hudby: pořad popisuje události a souvislosti, které vedly k podobě současné populární
    hudby. Pomocí houslí, kytary a zpěvu jsou předváděny jednotlivé ukázky.
  • Můj první koncert:Pro první cyklus ZŠ.

6. HUDBA PRO SVATEBNÍ OBŘADY

Hraní na svatebních obřadech, např. v kostele v Loučné (Spolek přátel obce Janov - www.spolekjanov.me.cz). Svatebčané si mohou vybrat z padesáti skladeb klasické i populární hudby. Skladby jsou interpretovány na housle. Zájemcům pošlu seznam a některé DEMO ukázky.

svatby

7. VÁNOČNÍ KONCERT

  • Housle, zpěv a varhany. Na programu jsou skladby jako: Ave Maria, Caro mi ben, Pie Jesu, Panis Angelicus, Slavíček (Rybova mše).

Všechny varianty vystoupení jsou možné i se zpěvačkou Janou Heryánovou-Ryklovou.

© 2009-2010 FRANTIŠEK LAMAČ všechna práva vyhrazena. Obsah stránek je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření veškerého obsahu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu je nezákonné.