František Lamač

Vystudoval konzervatoř v oboru housle. Po studiu byl v angažmá různých orchestrů, nejdéle v orchestru divadla F. X. Šaldy v Liberci.

 

Vedle toho se věnoval koncertní činnost a účinkoval se známými orchestry a umělci. Za všechny jmenujme orchestr L. Bareše a zpěváky K. Hálu, I. Simonovou. Z mladší generace umělců např. s D. Jandou a L. Bílou. V repertoáru má nejen hudbu kasickou, ale využívá houslí v hudbě filmové, swingové, populární a podobně.

 

Mimo houslí se zajímá i o hru na klavír, kytaru a o hru na nehudební nástroje. Vystupuje také v zahraničí.

Hudba pro svatební obřady

Hraní na svatebních obřadech, vhodné jak do kostela, na zámek i do přírody. Mám vlastní ozvučení.

Svatebčané si mohou vybrat z více než padesáti skladeb klasické a populární hudby nebo i dohodou na přání.

 

 

 

 

 

 

 

Koncert housle a kytara

Duo František Lamač a Karel Jiroš

V programu "Viva España" zazní převážně španělská a latinsko-americká hudba.

 

 

 

 

 

 

Hudba z cest

V hudebním pořadu "Hudba z cest", se vydám z Čech do Vídně, Itálie, Španělska, Francie, Irska, Skotska, Maďarska, Ruska až do severní a jižní Ameriky.

Zazní charakteristická hudba pro zmiňované země. Koncert je interpretován na housle a kytaru, a je provázen mluveným slovem.

 

 

 

 

 

 

Cimbálovka

Známe moravské písně a čardáše vám zahraji spolu s dalšími členy cimbálové muziky Miroslava Kotlára.

 

 

 

 

 

Výchovné pořady pro školy

O klasické hudbě: mluveným slovem a živou hudbou jsou popisovány významná stylová období (baroko, klasicismus a romanismus).

Vznik a vývoj populární hudby: pořad popisuje události a souvislosti, které vedly k podobě současné populární hudby. Pomocí houslí, kytary a zpěvu jsou předváděny jednotlivé ukázky.

Můj první koncert: Pro první cyklus ZŠ.

Vánoční koncert

Housle, zpěv a varhany.

Na programu jsou skladby jako: Ave Maria, Caro mi ben, Pie Jesu, Panis Angelicus, Slavíček (Rybova mše).